Jan Storms wil niet zozeer dat artsen met ideeën komen over de aanpak van het nieuwe coronavirus en die dan ergens inleveren. Hij spoort hen aan meteen praktisch aan de slag te gaan. "Ga de overheid in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het RIVM of het SWAB. Begin de revolutie van onderaf."

Naar aanleiding van de schandelijke schadelijkheid van de coronamaatregelen van de overheid, roept Jan Storms de artsen op om de obstakels die de overheid opwerpt naast zich neer te leggen. "Ga aan de slag", zegt hij, "behandel je patiënten op grond van de beste beschikbare kennis. Red levens. Daarvoor ben je arts. Maak de successen van je inzet wereldkundig. Voor coronavirusinfectie zijn eenvoudige en doeltreffende middelen beschikbaar om infectie te voorkomen en te behandelen."

Altijd maar praktisch, anders geen doel (1)

Vandaag lichtte Jan Storms toe dat de oproep net zo praktisch als doeltreffend is. "Ik heb al heel veel reacties gehoord en gekregen. Maar ik hoop vooral dat artsen niet alleen kennis nemen van doeltreffende behandelingen als die van Dr. Zelenko en Dr. Cavanna, maar die meteen ook omzetten in actie: doe wat in overeenstemming is met je eed als arts, zet Bos-Soeltan(2) Rutte een lange neus. Het idee is dat artsen op de barricaden gaan voor hun patiënten. Dat is waar het hier om gaat."

Jan Storms wijst er terzijde op dat argeloze jongeren inlijven voor het verspreiden van paranoïde ideeën ongezond is, en bovendien grensoverschrijdend en ongepast. Hij vindt dat het kabinet moet inbinden en aftreden. Hij wijst erop dat het onoirbaar is dat "deze knoeiers nog een minuut langer de dienst uitmaken in dit land".

  1. Robert en Bertrand
  2. "Bos-Soeltan" is Kazachs voor "lege heerser".
Photo by Andy Watkins on Unsplash