Het bestaan van de mensheid wordt al duizenden jaren gekenmerkt door onnoemelijk veel problemen en conflicten. Er kunnen problemen zijn met een natuurlijke oorzaak, maar het meeste doen de mensen zichzelf en elkaar aan. We kennen uit de geschiedenis vele duizenden oorlogen, die in vele gevallen ook erg lang kunnen duren.

Deze problemen leiden over het algemeen tot een neergang van de beschaving. Er is een vernietiging van leven en welstand, van culturen en sociale structuren, van kennis en ontwikkelingsmogelijkheden. Zo'n ingezakte beschaving vormt weer de voedingsbodem voor nieuwe problemen – een noodlotige(!) cirkel.

Er zijn niet allen conflicten tussen geografisch-politieke eenheden of coalities. Conflicten zijn er op elk terrein van het leven. Op dit ogenblik zien we ons geconfronteerd met een wereldwijde oorlog van een handjevol plouto-techno-pathocraten tegen de mensheid. Dit stelt ons voor de noodzaak om een nieuwe, meer hoogstaande beschaving tot stand te brengen waarin de mensen de beste ontwikkelingskansen ter beschikking hebben. Een goedlotige boom, dus.

In het webinar van 15 september 2021, om 19 uur bespreken we het scheppen van een hoogstaande beschaving.

  • Hoe ziet een hoogstaande beschaving eruit?
  • Hoe breng je die tot stand?
  • Zijn er voorbeelden uit de geschiedenis?
  • Wat zijn de hindernissen?
  • Hoe overwin je die hindernissen?
  • Wat zijn de valkuilen?
  • Wat voor leiderschap is er nodig?
  • Wat kun jij praktisch doen?
De toegang tot het webinar is gratis.