Werkgevers die hun werknemers direct of indirect verplichten om zich te laten inenten met een of ander zogenaamd COVID-19-vaccin, stellen zich bloot aan strafrechtelijke vervolging.

Wanneer men verantwoordelijk is, direct of indirect, voor schade aan de gezondheid van een ander, kan men altijd aansprakelijk gesteld worden. Er is geen excuus. De schadelijke gevolgen zijn welbekend.

Deze experimentele gentherapie veroorzaakt altijd en in elk geval schade aan de gezondheid, schade die mogelijk blijvend is, en die ook dodelijk kan zijn.

Ik adviseer werknemers dringend zich niet onder druk te laten zetten. Het is beter armoede te lijden dan de gezondheid te laten schaden.