Oorspronkelijk was spiritualiteit het fundament van volheid van het leven, zowel in absolute als in relatieve zin. Sterker nog, spiritualiteit vormde in een aantal gelukkige gevallen de basis voor het bestuur van de samenleving.
De huidige opvattingen over spiritualiteit zijn in grote meerderheid tegengesteld aan dat oorspronkelijke ideaal. In deze tijd, waarin we getuige zijn van het instorten van vele verkalkte en levenloze instituten, moeten ook het begrip en de praktijk van spiritualiteit op de schop.

Spiritualiteit moet weer het fundament van het leven worden en niet een vlucht uit de werkelijkheid of een snoepje tegen een pijntje.

Tijd van het webinar: woensdag 13 oktober, van 19:00 tot ca 22:00 uur. Met V&A.

Inhoud van het webinar:
  • wat is spiritualiteit?
  • is het ego een obstakel voor spirituele ontwikkeling?
  • spiritualiteit en sentiment – op roze pantoffels naar verlichting?
  • spiritualiteit en dissociatie - zweverigheid en vlucht uit de wereld
  • nog enkele misverstanden
  • echte, degelijke spiritualiteit als beslissende maatschappelijke kracht
Hartelijk welkom!
Jan Storms