#lockdowndoden

De lockdown-maatregelen hebben de ontijdige dood veroorzaakt van duizenden mensen (in Nederland). Dat is op dit ogenblik de balans die we kunnen opmaken op basis van een vergelijking van cijfers van het RIVM en het CBS.

In absolute cijfers gaat het – in de eerste twee maanden – om circa 4263 doden bovenop een (volgens het RIVM) corona-gerelateerde sterfte in dezelfde periode van 5421 gevallen.

Door effectieve preventie met behulp van de beschikbare medicijnen te verbieden, dragen de regering en de leidinggevenden van haar adviserende en uitvoerende instanties de verantwoordelijkheid voor de dood van nog eens duizenden mensen.

Door het creëren van een angstpsychose en het opleggen van een lockdown heeft de regering de weerstand tegen ziekte van de bevolking en – het meest – van kwetsbare groepen ernstig geschaad.

Daarmee is de positie van de regering onhoudbaar geworden. Zij moet ogenblikkelijk aftreden.

Het gaat hier minstens om dood door schuld (maximaal twee jaar gevangenisstraf) x duizenden en misdrijven tegen de menselijkheid.

Lees en deel mijn brief aan de Tweede Kamer.

Deel de grafiek van de dodentallen met toelichting. Ik laat het aan het RIVM over om verantwoording af te leggen over de (eigen) cijfers.

Foto: Día de Muertos, Valle de la luna, Elias de Rovielo (bijgewerkt)