Het ‘beleid’ van de Nederlandse overheid is kortzichtig, maar wel zo consistent kortzichtig dat het doet vermoeden dat hieraan een lange-termijnvisie ten grondslag ligt.

Photo: Esther Simpson