In gevallen waarin mogelijk sprake is van ouderverstoting is een gedegen differentiële diagnose noodzakelijk. Is het ouderverstoting (“alienation”, onterechte gronden) of oudervervreemding (“estrangement”, terechte gronden).

Is er ouderverstoting? Zo ja, in welke vorm en in welke intensiteit. Dit is belangrijk voor het bepalen van de juiste aanpak. Te veel professionals gaan er van uit dat alle gevallen hybride zijn, of dat beide ouders aanzetten tot verstoting. Er zijn ook gevallen van ouderverstoting waarin geen van de ouders een verstotende rol speelt. En er zijn gevallen van verstoting die moeilijk te herkennen zijn, maar waarin de dynamiek wel degelijk aanwezig is. De differentiatie is niet zo gemakkelijk, maar steeds noodzakelijk.

Foto: _Mxsh_