Tijdens meditatie komt het soms voor dat een spier spontaan gaat bewegen alsof er een stroompje op staat.  Die spiertrekkinkjes kunnen voorkomen in een arm of been, in je buik of je aangezicht, of elders. Over het algemeen gaan ze snel over. Het is niet iets om je zorgen over te maken.

Fasciculaties tijdens de meditatie (of tot kort daarna) wijzen op normalisatie van het zenuwstelsel. De diepe rust die je ervaart geeft het lichaam de kans om spanningen of de residuen van eerdere overdruk los te laten. Je hoeft hier verder niets aan te doen.

Soms zijn er ook andere factoren die een rol spelen, bijvoorbeeld een magnesiumtekort, overmatig gebruik van stimulantia (koffie) of een chronisch tekort aan (nacht)rust. Neem dan de noodzakelijke bijkomende maatregelen.

Foto: Deepak GuptaCC License