Privacy-verklaring storms (ico)


 • Persoonsgegevens die worden verwerkt

  storms (ico) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van storms (ico), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan storms (ico) verstrekt. storms (ico) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • ip-adres
 • Waarom storms (ico) gegevens nodig heeft

  storms (ico) verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan storms (ico) uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit advisering of het aan u toezenden van informatie waarom u storms (ico) hebt verzocht.

 • Hoe lang storms (ico) gegevens bewaart

  storms (ico) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 • Delen met anderen

  storms (ico) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • In kaart brengen webstekbezoek

  Op de webstek van storms (ico) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de webstek. storms (ico) gebruikt deze informatie om de werking van de webstek te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 • In kaart brengen webstekbezoek

  Op de webstek van storms (ico) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de webstek. storms (ico) gebruikt deze informatie om de werking van de webstek te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via contact. storms (ico) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 • Beveiligen

  storms (ico) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webstek van storms (ico) maakt gebruik van een betrouwbaar ssl certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door storms (ico) verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met storms (ico) op via het contactformulier.

 • Over

  essentielemeditatie.nl is een webstek van storms (ico).
  Inschrijvingsnummer handelsregister kamer van koophandel: 34380319
  Telefoon: +31 6 347 108 67
  Email via contactpagina


Er is een licht dat straalt voorbij alle aardse dingen, voorbij de hoogste, voorbij de allerhoogste sferen. Dat is het licht dat schijnt in je hart. Chandogya Upanishad, 3.13.7

Kijk op deze webstekken voor onze diensten voor bijzondere doelgroepen:
publiek (mensen die te maken hebben met destructieve relaties), bescherming van kinderen
zelfbescherming.org ambajeugd.org

© storms (ico) 2020 – +31 6 28 11 40 35