Destructieve relaties op de schop


Het boek Destructieve relaties op de schop is het standaardwerk op het gebied van psychopathie voor het grote publiek. Bij de term psychopathie denken we aan mensen die ernstige misdaden hebben begaan en die in de gevangenis zitten. Deze gevallen zijn echter zeldzaam. Meestal hebben we te maken met huis-tuin-en-keukenpsychopaten, mensen die niet of nauwelijks in staat zijn tot zelf-reflectie, die zich niet kunnen inleven in anderen en voor wie het leven arm is aan betekenis. In het sociale leven zijn deze mensen meestal brokkenpiloten, ook wanneer zij in juridische zin geen misdaden begaan.

Destructieve relaties op de schop

Van Destructieve relaties op de schop vonden in het Nederlandse taalgebied meer dan 30.000 exemplaren hun weg naar de lezers. Vele professionals raden hun cliënten aan om Destructieve relaties op de schop te lezen. Ook docenten maken gebruik van Destructieve relaties op de schop.

Uitspraken van lezers
Recensenten
Beroepsmensen

In de media


 • Mariona Smets, zangeres, actrice

  In quarantaine, met niemand in de buurt die ik even lekker knuffelen kon […]

  Henk Temming
  Henk Westbroek
  Non Note Song/Strengholt Music Publishing BV

  Sub auteurs: Mariona Smets - Gert Nagels

  Video: Norbert Kaart
  Edit : Sid Dankers

 • Hilde van Mieghem, actrice

  Ik heb heel veel foute relaties gekend in mijn leven, en ben altijd te serviel geweest […]

  Nu is dat – mede door de lectuur van het boek van Jan Storms, dat voor mij een echte breuklijn en kantelmoment is in mijn leven – aan het veranderen. Ik had door de ervaringen in mijn jeugd een zwak voor psychopaten, en zij voelden ook aan dat ik een interessante prooi was, maar ik geloof dat ik nu een ander soort mensen zal aantrekken. Het voelt nu al allemaal anders, alsof ik verveld ben, en er een nieuwe ik geboren is. Iemand die tevreden is met zichzelf, zich niet kleiner of kwetsbaarder voelt dan al de rest. Publieke gelegenheden meed ik vroeger als de pest. Recepties en dergelijke vond ik erg vermoeiend. Ik moest mezelf er echt heen slepen middels een grote portie peptalk.

  Als je je hele jonge leven lang dezelfde vernietigende commentaren krijgt, dan loopt die stem in je hoofd je verdere leven door. Iemand haalde je neer, en je blijft ook jezelf neerhalen. Die stem is nu gestopt, voor het eerst. Het is vreemd dat deze ommekeer moet gebeuren op mijn 56e, maar het is dan ook een genezingsproces van jaren. Nu straal ik een andere energie uit, en ik merk dat mensen ook als vanzelf op me afkomen.

  in Tussen muze, man en moederschap: Hilde Van Mieghem (Interview met Annelies Vanbelle)

 • De Volkskrant

  Sommige boeken komen gewoon wat te laat. Stel dat Destructieve relaties op de schop – Psychopathie herkennen en hanteren van Jan Storms een kleine eeuw geleden al was verschenen....

  [...] Psychopathie kan erfelijk zijn of voortvloeien uit hersenbeschadigingen. Vaak is het echter een gevolg van emotionele verwaarlozing in de vroege jeugd, van een harde, kille omgeving, het blootstaan aan geweld van een psychopathische ouder of een voortdurende wisseling van verzorgers. Dit resulteert in wat Storms ‘verongelukte kinderen’ noemt. Zijn handboek is bedoeld voor degenen die met de volwassen kinderen te maken krijgen. [...] Vergelijk een confrontatie met een psychopaat maar met het bij sommige jongeren in de VS populaire spel chicken contest. Twee chauffeurs rijden met hun auto's op elkaar in – en dan maar zien wie het eerste uitwijkt. Bij een psychopaat weet je vooraf al dat hij het niet zal zijn. Niet in die auto stappen dus. ‘Vervang de gevoelens die je binden aan de psychopaat – liefde, medelijden, haat en schuld – door een afstandelijke gelijkmoedigheid.’ Dit kan wat oefening vergen, Storms zegt het er bij.

  in Hoe je psychopaten in een vroeg stadium ontmaskert (Olaf Tempelman in De Volkskrant)

 • Koorddanser Magazine

  Een psychopaat is erop uit om mensen in zijn omgeving kapot te maken. Met name mensen die zich op het spirituele pad begeven vormen een makkelijke prooi. In zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’ legt Jan Storms uit hoe we psychopaten (m/v) kunnen herkennen en met psychopathie kunnen omgaan. Want op iedere honderd mensen die je kent zit er minimaal ééntje tussen…

  [...] Juist mensen die zich op het spirituele pad begeven, vormen een aantrekkelijke prooi voor psychopaten. Zij houden zich bezig met datgene wat de psychopaat ontbeert: bewustzijn. Je hoeft niet verlicht te zijn om een uitstraling te hebben die de psychopaat reuze interessant vindt. “Mensen die mediteren en inzicht zoeken, vormen voor de psychopaat een soort marktkraam met aantrekkelijke schatten”, zegt Jan Storms. [...] Wat is psychopathie dan precies? Jan Storms beschrijft het als een niet-verbonden zijn met de werkelijkheid. De psychopaat voelt geen verbinding met zichzelf, noch met andere mensen. Daaruit vloeit een onvermogen om lief te hebben voort. “Je kunt psychopathie zien als een gebrek aan verbinding met de ziel, een gat in het bewustzijn. In diverse talen worden bewustzijn en geweten met hetzelfde woord aangeduid. De afwezigheid van de ziel houdt in dat er geen geweten is. De psychopaat is als het ware autistisch op het gebied van het geweten.

  in Hoe je psychopaten in een vroeg stadium ontmaskert (Marjolein Wolf in Koorddanser Magazine)

Getuigenissen


 • Helpt geweldig onze eigenwaarde terug te winnen

  Mag ik U een compliment maken over de wijze waarop U in Uw boek ‘Destructieve relaties op de schop’ helder, overzichtelijk en o, zo herkenbaar de moeilijke complexe materie van psychopathie hebt neergezet.

  Ik kan me heel goed begrijpen, dat het voor iemand, die er zelf mee te maken heeft gehad, soms erg moeilijk geweest moet zijn er zo diep in te duiken en toch zo objectief mogelijk te blijven. Ook ik, als lezeres, moet soms diep ademhalen om de moed te vinden verder te lezen, omdat de eigen ervaringen weer zo levendig boven komen. Dat is in feite hetzelfde met oorlogservaringen.

  Toch is het een boek geworden, dat ons, ‘prooien’, geweldig helpt onze eigenwaarde terug te winnen en ons uiteindelijk weer sterk en weerbaar te gaan voelen, zonder bitterheid, omdat het helpt beter te begrijpen hoe de dingen in elkaar zitten.

  Zelf heb ik dikwijls het gevoel gehad, dat het allerhoogste goddelijke Bewustzijn, met Liefde en tijd als gereedschap, verdriet en wanhoop weet om te zetten in het beschermende schild van wijsheid, waardoor we er weer tegen kunnen. Ik heb Uw boek aan verschillende mensen aanbevolen en ook cadeau gegeven, want het is precies wat we nu in deze tijd nodig hebben en ik wens U dan ook heel veel succes met Uw werk.

  Met vriendelijke groet teken ik hoogachtend,

  Henriëtte Schakel

 • Psychopathie bij je partner is als een sluipmoordenaar

  Ik ben ruim vijftien jaar getrouwd geweest met een psychopaat. Hij was mijn jeugdliefde en hij is de vader van mijn kinderen. Psychopathie bij je partner is als een sluipmoordenaar. Heel langzaam, zonder het te beseffen, sterf je. Het bedrog, zowel financieel als relationeel, is erg, maar overkomelijk. De vernietiging van mezelf, het ongrijpbare, het onaantastbare, het “niets”, heb ik als het ergste ervaren en vind ik nog steeds moeilijk. Na het klappen van mijn huwelijk kwam ik in een gekkenhuis van een echtscheiding terecht. Gelukkig heb ik toen in de Santé een artikel gelezen over “destructieve relaties op de schop”. Ik heb het boek besteld en gelezen, gelezen en gelezen. Wat een herkenning, wat een duidelijkheid. En wat een verdriet, wat een pijn en wat een zorg. Door het boek kreeg ik inzicht in en kennis over mijn complexe, onbegrijpelijke en ongrijpbare situatie. Dat inzicht gaf me kracht, maar vooral handvatten hoe ik moest en moet handelen. “Destructieve relaties op de schop” heeft mijn leven veranderd en ik kan wel zeggen dat het mij, en dus mijn kinderen, gered heeft. Hoe moeilijk het soms ook was en voor mijn kinderen nog steeds is.

  Ik werk als leerkracht op een basisschool en ook in mijn professionele leven heeft het boek mij inzichten gegeven. Dat is een verrijking en maakt mij een betere leerkracht. Ik merk dat het in de maatschappij een heel moeilijk en lastig onderwerp is. Dit komt vooral door het gebrek aan bekendheid en kennis. Vooralsnog is het “not done”, om hardop te zeggen of je af te vragen dat iemand aan psychopathie zou kunnen lijden. De associatie met een moordenaar is voor de meeste mensen de meest voor de handliggende. Dat maakt het voor de prooien eenzaam. Daarom is het boek en de lezingen en al uw kennis over dit onderwerp zo ontzettend belangrijk.’

  S.K.

Kijk op deze webstekken voor onze diensten voor bijzondere doelgroepen:
publiek (mensen die te maken hebben met destructieve relaties), bescherming van kinderen
zelfbescherming.org ambajeugd.org

© storms (ico) 2020 – +31 6 28 11 40 35